14

Multiphase Wave Lab

Het Multiwave lab is een unieke golftank waarin zowel druk als temperatuur ingesteld kunnen worden, zodat golfimpacts nauwkeurig op schaal nagebootst kunnen worden. Deze testfaciliteit is van belang voor de ontwikkeling van LNG-brandstof en de lading van LNG-tanks. Ook zal de faciliteit worden ingezet voor onderzoek aan vloeibaar waterstof.

Het Multiphase Wave Lab is een unieke testfaciliteit waar we onderzoek doen naar het transport van cryogene ladingen over zee, zoals vloeibaar gemaakte aardgas (LNG) of vloeibare waterstof (LH2). Zo kunnen we golfimpacts van LNG en LH2 goed voorspellen.

Aardgas en waterstof

Het doel is om gasemissies te reduceren ten behoeve van het milieu en de gezondheid. De overgang naar aardgas als brandstof voor de transportsector, en in de verdere toekomst naar waterstof, zal de uitstoot van CO2 verlagen en de luchtkwaliteit significant verbeteren. Door deze gassen af te koelen naar extreem lage temperaturen, worden ze vloeibaar en kunnen ze in grote hoeveelheden worden meegenomen aan boord. Het gebruik van deze cryogene brandstoffen aan boord van schepen vereist echter speciale brandstof- of ladingtanks. De tanks moeten goed thermisch geïsoleerd worden en moeten bestand zijn tegen het klosten van de vloeistof in de tanks. Het klosten kan gevaarlijk zijn omdat  de golven die daarbij ontstaan inslaan op de tankwanden. Voor de ontwikkeling van cryogene tanks moeten dus zowel het thermodynamisch gedrag van de vloeistof en de tank, als de golfimpacts van cryogene vloeistoffen nauwkeurig voorspeld kunnen worden.

Brekende golven

De extreem lage temperatuur en de fysische verschijnselen tijdens een golfimpact van LNG of LH2, maken een deterministische voorspelling van golfimpacts zeer complex. Het Multiphase Wave Lab (MWL) is speciaal ontwikkeld om deze fysische verschijnselen te onderzoeken, en nieuwe ontwerpgereedschappen te ontwikkelen voor cryogene tanks. Het MWL bestaat daarom uit een soort cilindrische tank met een diamater van 2.5 m en een lengte van 15 m, waarin we de druk, de temperatuur en de gassamenstelling kunnen variëren. In deze tank plaatsen we een 10 m lange golfgoot waarin we grote brekende golven maken. De krachten van de golven op de tankwand meten  we met druksensoren en hoge snelheidscamera’s, en analyseren we in detail. Dit onderzoek voeren we uit binnen het onderzoeksprogramma SLING (Sloshing of Liquefied Natural Gas). In dit programma werken we samen met verschillende Nederlandse universiteiten en nationale en internationale bedrijven. SLING wordt mede gefinancierd door NWO-TTW.

Cryogene tanks

Het thermische gedrag van cryogene tanks onderzoeken we ook in de Multiphase Wave Lab. Dit onderzoek voeren we uit binnen het project LNGPITCH4. In dit project ondersteunen we Nederlandse bedrijven bij de ontwikkeling van een nieuwe cryogene tank voor de maritieme industrie. Hiervoor hebben we in het MWLeen prototype van deze nieuwe cryogene tank geplaatst en deze bloot gesteld aan verschillende omgevingscondities zoals druk en temperatuur. LNGPITCH4 wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Lees meer

In beeld

Deel deze pagina