16

Veiligheid

Veiligheid speelt een steeds grotere rol. Via onderzoek helpt MARIN de maritieme industrie en overheden om de veiligheid en efficiency van operaties op zee, verkeersstromen en individuele schepen te verbeteren.

Sewol

MARIN heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de ramp met de Koreaanse veerboot Sewol. Met 476 mensen aan boord kapseisde en zonk het schip vlakbij de Zuid-Koreaanse kust op 16 april 2014. In totaal kwamen hierbij 304 mensen om, waaronder voornamelijk scholieren op schoolreis. De kapitein en diverse bemanningsleden werden veroordeeld voor nalatigheid en het verlaten van het schip, maar nog steeds roept deze nationale ramp veel vragen en emoties op in Zuid-Korea. MARIN is als onafhankelijk onderzoeksinstituut door de Koreaanse Sewol Investigation Commission (SIC) ingeschakeld om de oorzaken van het kapseizen en het snelle zinken van de veerboot te achterhalen door middel van modelproeven en simulaties.

MARIN is het onderzoek begonnen met computersimulaties. Vervolgens werden uitgebreide modeltesten uitgevoerd naar het kapseizen. Hiervoor werd een zes meter lang vrijvarend model gebouwd en uitgerust met werkende schroeven, roeren, stabilisatievinnen. Ook de schuivende containers, auto’s en vrachtwagens werden gemodelleerd. Vervolgens zijn testen uitgevoerd met een vijf meter lang model waarbij alle compartimenten, tanks en instroomopeningen nauwkeurig op schaal zijn nagebouwd om het vollopen en zinken te onderzoeken. Tenslotte zijn op de grote navigatiesimulator ook de invloeden van orders en ingrepen van de officieren op de brug onderzocht.

Veiligheidsstudies

Veiligheids- en verkeersstudies vormen een belangrijke activiteit, meestal uitgevoerd voor overheden om zo risico’s in kaart te brengen. Want wat zijn de gevolgen van windmolenparken voor de kust voor de scheepsveiligheid (zichtbelemmering of aanvaringskans)? En wat zijn de risico’s van de komst van LNG-schepen in havens? Met behulp van AIS-data (Automatic Identification System) kunnen verkeersstromen en dus risico-situaties inzichtelijk worden gemaakt.

Lees meer

Deel deze pagina